TRYGGHET

Vi levererar trygghet

Vet du vilka åtgärder personalen ska vidta vid ett utlöst brandlarm? Eller vad du själv gör om en kund eller kollega får ett plötsligt hjärtstopp? Trygghet handlar till stor del om säkerhet – men vi tänker då inte bara på larm, lås och bom som på den gamla goda tiden.
Vi tänker på helheten. På tryggheten för dig, för företaget och för dina kollegor.


ETT KOMPLETT SÄKERHETSTÄNK

Innan, under och efter ett tillbud

BOL Säkerhet erbjuder mer än bara en funktionslösning – som ett statiskt
larm vid dörren eller en brandsläckare på väggen.
Vi erbjuder ett komplett säkerhetstänk – med skräddarsydda utbildningar och abonnemang som kan rädda liv och egendom. Både innan, under och efter ett tillbud. Det kallar vi för trygghet.

LÄS MER OM ABONNEMANG