ABONNEMANG

Abonnera på trygghet

Vilka åtgärder ska personalen vidta vid ett plötsligt utlöst brandlarm och vad gör du om en kund eller kollega plötsligt får hjärtstopp? Vem är ansvarig hos er för att företagets säkerhetssystem är kontrollerat – så att det fungerar som det ska vid ett eventuellt utlöst inbrottslarm?
Dessa och många fler frågor får du svar på och kunskap om när du tecknar
våra trygghetsabonnemang med utbildning.


ETT SÄKERT ABONNEMANG

abonnemang_trygghet

LADDA NER VÅR ABONNEMANGSFOLDER

Abonnemang folder


Ett abonnemang – sju säkra kort

I vårat standardabonnemang ingår sju säkra kort för trygghet. Varje kort / varje paket är en del av ett komplett säkerhetstänk – för verksamheten, för dig och för din personal.
Abbonera på trygghet idag.


riskinventering
1) Riskinventering – ger fullständig kontroll av säkerheten

En väl utförd riskinventeringar är en ovärderlig hjälp för att få grepp om nu­varande säkerhetssituation på företaget. Den lägger grunden till att kunna gå vidare med det fullständiga säkerhetsarbetet.

I VÅR RISKINVENTERING INGÅR:

• Inom brandsäkerhet tittar vi på utrustning larm, brandlarm, utrymning, personlig utrustning, anlagd brand och utbildning
• Inom teknisk säkerhet värderar vi exempelvis rutiner för anställda, anhöriga, kunder, lokalvårdare, väktare och andra som besöker lokalen. Vi tittar på personsäkerhet och datasäkerhet mm.
• Inom mekanisk säkerhet går vi bland annat igenom låssystem, stöldmärkning och förvaring


service brandredskap
2) Årlig service av brandredskap – säkerställer fungerande redskap

Servicen säkerställer väl fungerande och säkra brandredskap om olyckan skulle vara framme.

I DEN ÅRLIGA SERVICEN INGÅR:

• Vår utbildade och rutinerade personal kontrollerar och säkerställer funktionen hos era brandredskap, brandfiltar och sårvårdsprodukter
• Vid service av belysta utrymningsarmaturer genomförs lysrörsbyte
• Årlig kontroll av batterifunktion


Utrymningstavla abonnemang
3) Utrymningstavla – så att alla ser hur man ska utrymma och hitta hjälp

Vi tar fram och sätter upp  utrymningstavla och brandrutin. Tavlan inne­håller tydlig information så att alla i byggnaden på ett säkert och enkelt sätt ska kunna utrymma vid eventuell fara.
I processen tar vi också fram ritningar för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).


SBA Systematiskt brandskyddsarbete BOL net
4) SBA verktyg i BOLnet – uppfyll lagkraven med systematiskt brandskydd

Med hjälp av vårt installationsfria webbaserade säkerhetssystem BOLnet kan ni arbeta aktivt med ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) – och säkert se till att ert brandskydd alltid har högsta beredskap.

• I BOLnet skapar du rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicys, brand­skyddsregler, ansvarsfördelningar samt laddar upp dokument och ritningar och mycket annat som underlättar ert dagliga SBA-arbete.


brandskyddsutbildning
5) Allmän brandskyddsutbildning – ger kunskap att hantera brandtillbud

Utbildningen är anpassad efter Lagen om skydd mot olyckor, SBA – vilken alla arbets­­platser bör följa.

KURSINNEHÅLL: (12-16 deltagare per kurstillfälle)

• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp
• Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas
• Risker – Vad och vilka hotas vid en brand
• Skador och skadeverkan
• Utrymningsvägar
• Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?
• Praktiska övningar


L-ABC Hjärt- och lungräddning HLR
6) L-ABC och Hjärt-/Lungräddning – kan rädda livet på en medmänniska

Utbildningen ger deltagarna ökade kunskaper livräddning, första hjälpen vid olycka och/eller hjärtstopp. Inga förkunskaper behövs.

KURSINNEHÅLL: (Max 12 deltagare per kurstillfälle)

• Lägeskontroll – ABC
• Hjärt- och lungräddning
• Korta teoripass varvas med praktiska övningar
• Efter utbildningen får deltagarna ett kompetenskort som bevis på genom­förd utbildning. Kortet är personligt och giltigt oavsett arbetsgivare
• Luftvägsstopp


SBA utbildning
7) SBA utbildning – för medarbetare i brandorganisation

I kursen ingår teori samt praktiska övningar för att kunna planera, dokumentera och följa upp företagets brandskyddsarbete. Vi berör lagliga och moraliska regler, brandteori, riskanalyser och annat som ligger till grund för att skydda både människor och verksamhet.

• En utbildning á 8 timmar/år


Alla verksamheter är unika. Kanske vill du bara abonnera på några separata paket?
Kontakta oss så tar vi fram en lösning för just din verksamhet.

Jag vill teckna ett abonnemang – kontakta mig!

KLICKA HÄR