BRAND

Vad gör du om det brinner?

Vi försöker vara förutseende. Den största möjligheten att undvika brandskador är att ingen brand bryter ut. För det krävs kunskap. Och om det ändå skulle börja brinna krävs det kunskap för att rädda det som räddas kan. Vi kan hjälpa dig inventera riskerna och utbilda i systematiskt brandskyddsarbete. Sedan vet ni vad som ska göras om det ändå brinner.


LÄR OM SBA – SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Vi erbjuder olika former av brandkunskapsutbildningar som kan kombineras med bland annat brandövning och utrymningskunskap. Vi är särskilt specialiserade på det lagstadgade systematiska brandskyddsarbete alla företag är skyldiga att ha, SBA.

Brandskyddsarbete SBA

VAR RÄTT UTRUSTAD – VÄLJ BRANDSKYDD

Det är skönt att veta att all utrustning finns till hands i det fall att ni råkar ut för en brandolycka. Vi har skyddspaket och verktyg som innehåller de väsentligaste produkterna för att förhindra stor skada.

Brandsläckare Brandskydd


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR