BRANDTÄTNING

BRANDTÄTNING

Stoppa rökgaser

De flesta inser idag värdet av fungerande brandskyddsutrustning.
Vad man ofta glömmer är att brandskyddet inte är lika effektivt om en brandcellsgräns har brutits, t ex vid installation av larm och annan teknisk utrustning. En bruten brandcellsgräns innebär att rökgas kan krypa genom väggen och antändas i angränsande rum. Följderna blir större skador och högre reparationskostnader. Detta kan enkelt förebyggas.

Brandtatning-Intyg

Har brandcellsgränsen brutits?

Hur är det med brandtätningen hos er? Är den återställd efter ombyggnad eller installation av teknisk utrustning? Om kablar har dragits mellan brandceller så är risken stor att brandcellsgränsen har brutits.

Vi arbetar med kvalitetskrav, kostnadseffektivt och miljömedvetet. För att säkerställa detta använder vi oss bl a av leverantörer som är testade och godkända av SWEDCERT för att ge er brandtätning av högsta kvalitet.

KONTAKTA OSS