RISKINVENTERING

Riskinventering är viktigt

För att få grepp om den nuvarande säker­hets­sit­u­­a­­­tionen på företaget är en riskinventering en viktig hjälp. Våra riskinventer­ingar lägger även grunden till att kunna gå vidare med säkerhetsarbetet.

Riskinventering

Inom teknisk säkerhet går vi bland annat igenom larmsystem, låssystem, stöldmärkning och förvaring. Det kan gälla allt från enklare larmlösningar till kamerabevakningssystem, passersystem och säkerhetsskåp.


Gör en riskinventering och få med alla delar

Det är svårt att alltid ha kontroll på säkerhetsutrustningen och lätt att glömma bort att se över säkerhetsrutiner för anställda, anhöriga, kunder, lokalvårdare, väktare och andra som besöker lokalen. En riskinventering tryggar din säkerhet.


I vår riskinventering för brandskydd ingår en komplett översyn av helhetsskyddet. Vi tittar på utrustning, utrymning, brandtätning och detektorer – men inte minst på behovet av brandutbildning med brandsläckare, utrymningsplaner och egenkontroller.

När vi utför en heltäckande riskinventering går vi igenom drygt 150 olika punkter i företagets totala säkerhet. Detta utgör ett gediget beslutsunderlag för eventuella investeringar eller förändringar. På så sätt bygger du en ovärderligt viktig grund för brand- och säkerhetsskydd i ditt företag.

Jag behöver göra en riskinventering – kontakta mig!

KLICKA HÄR