LARM

STANDARDLÖSNINGAR LURAR INTE TJUVEN

Anpassade larm för dina behov

Ett effektivt larmsystem måste utgå från de specifika behov som varje verksamhet har.
Behöver du ett ”ramla-ur-sängen-larm” på sjukhuset, rörelsedetektorer i villan, en övervakningskamera i banken, ett glaskrosslarm i affären – eller ett brandlarm på fabriken så är det skilda saker.
Men ibland kan de faktiskt kombineras – för att optimera skyddet för just
din verksamhet eller för dig själv och dina nära.


VILKET LARM BEHÖVER DU?

I våra produkt- och informationsblad skriver vi mer utförligt om de larm och säkerhetslösningar som vi erbjuder. Kanske söker du en specifik produkt? Bläddra bland våra säkerhetsblad för att hitta din larmlösning – eller kontakta oss direkt för mer information och en riskinventering.

Säkerhet Larm HLR

HAR DU KONTROLL PÅ ALLA RISKER?

Riskinventering är en ovärdelig hjälp för att få grepp om nuvarande säkerhetssituation på företaget. Den lägger även grunden till att kunna gå vidare med säkerhetsarbetet. Är du osäker på vilken larmlösning du behöver hos dig, eller om brandskyddet är tillförlitligt – läs mer här!

Riskinventering


Jour dygnet runt

Vi har snart 30 års erfarenhet av att installera olika typer av larmanordningar – i villor och butiker likväl som i köpcentrum och industrier. Vi har jour dygnet runt och erbjuder den service inom brand och larm som du har behov av. Alla säkerhetsarbeten utförs av fast anställd personal som är säkerhetsklassad.
Vi finns representerade i hela Mellansverige och våra kunder är våra samarbetspartners där långsiktighet och förtroende står i fokus.