ALLMÄN BRANDSKYDDSUTBILDNING

KURSINNEHÅLL

Allmän brandskyddsutbildning

Kursen Allmän brandskyddsutbildning innehåller:
Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas • Risker: vad och vilka hotas vid en brand • Skador och skadeverkan • Utryningsvägar • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns? • Praktiskt handhavande av brandredskap och filt.


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR