ALLMÄN BRANDUTBILDNING

KURSINNEHÅLL

Allmän brandutbildning

Kursen i Allmän brandutbildning innehåller:
Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas • Risker: vad och vilka hotas vid en brand • Skador och skadeverkan • Utryningsvägar • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR