ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

KURSINNEHÅLL

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen Anläggningsskötare brandlarm innehåller:
Brandteori – brandorsaker, brandförlopp, brandspridning • Förebyggande brandskydd – trygg utrymning • Hindra brandspridning, underlätta släckning • Lagen om skydd mot olyckor, myndigheters och försäkringsbolagens krav • Företagets ansvar – Hur organiseras brandskyddet i företaget? • Systemuppbyggnad – detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring • Alternativa skydd, tekniska byten, systemanpassning till risker • Lönsamhet genom tidig upptäckt • Räddningstjänstens organisation – larmning, insatstid • Larmlagring och larmorganisation • Anläggningsskötarens roll – ansvar och befogenheter • Skötsel och underhåll • Praktisk drift av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter • Onödiga larm.


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR