HÄRDPLASTUTBILDNING

KURSINNEHÅLL

Utbildning i härdplast

Utbildningen för härdplaster innehåller:
De viktigaste lagarna samt regler som styr arbete med kemikalier • De vanligaste härdplasterna • De risker som kan uppstå vid hantering av ämnet • Vilka skyddsåtgärder som krävs för att utföra arbetet säkert • Vad den medicinska kontrollen avser samt syftet med den • Exponeringsvägar samt behov av skyddsutrustning • Begreppet riskbedömning samt dess syfte.


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR