HETA ARBETEN

KURSINNEHÅLL

Heta arbeten

Kursen Heta arbeten innehåller:
Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten” • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer • Brand- och skadeförebyggande åtgärder • Lagar och föreskrifter • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal • Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR