SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

KURSINNEHÅLL

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Kursen Systematiskt brandskyddsarbete – Teori innehåller:
Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Organisationen i företaget • Risk managements grunder • Riskhanteringens grunder • Riskanalys i praktiken • SBA – internt brandskyddsarbete och systematiskt brandskyddsarbete • Skadeförebyggande skydd • Skadebegränsade skydd • Brandteori – uppkomst, spridning och skeende • Vad och vilka hotas av en brand • Skador – skadeverkan • Utrymningsvägar • Lagar och föreskrifter • Kommunens brandförsvar • Val av släckmedel – vilka släckmedel finns.


Jag vill boka utbildning

GÅ TILL BOKNINGSFORMULÄR