Abonnemang BAS

Abonnemang BAS

Har du grepp om nuvarande säkerhetssituation på företaget? Din utrustning, din utrymningsplan och ett fungerande larmsystem? Vet du vilka åtgärder personalen ska ta om en kollega får plötsligt hjärtstopp – och vem är ansvarig för att kontrollera att brandskyddet fungerar som det ska? Dessa och många fler frågor får du svar på och kunskap om när du tecknar vårt Abonnemang BAS. Vi utbildar även din personal!


Abonnemang BAS
.
.
.

Abonnera på trygghet!

VÅRA KORT INNEHÅLLER:
• Kort 1) En riskanalys
• Kort 2) Årlig service av brandredskap och hänvisningsskyltar, < 10 st
• Kort 3) Utrymningstavla och larmplan
• Kort 4) BOL NetControl, SBA verktyg online
• Kort 5) Brandskyddsutbildning
• Kort 6) L-ABC & HLR-utbildning
• Kort 7) SBA-utbildning för medarbetare i brandorganisation

I Abonnemang BAS ingår:

 


Abonnemang BAS
1) Riskanalys – ger fullständig kontroll av säkerheten

En välgjord riskanalys är en ovärderlig hjälp för att få grepp om nu­varande säkerhetssituation på företaget. En riskanalys lägger grunden till att kunna gå vidare med det fullständiga säkerhetsarbetet.

I VÅR RISANALYS INGÅR:
• Inom brandsäkerhet tittar vi på behovet av brandlarm, säkerhet vid ev. utrymning, personlig utrustning, risker vid brand samt utbildning.
• Inom säkerhet värderar vi exempelvis rutiner för anställda, anhöriga, kunder, lokalvårdare, väktare och andra som besöker lokalen. Vi tittar på personsäkerhet och teknisk säkerhet – och ser bland annat över tekniska larmsystem, låssystem, stöldmärkning, förvaring samt skyddsutrustning etc.


Abonnemang BAS
2) Årlig service av brandredskap – säkerställer fungerande redskap

Servicen säkerställer väl fungerande och säkra brandredskap om olyckan skulle vara framme.

I DEN ÅRLIGA SERVICEN INGÅR:
• Vår utbildade och rutinerade personal kontrollerar och säkerställer funktionen hos era brandredskap, brandfiltar och sår­vårds­produkter.
• Vid service av belysta utrymningsarmaturer genomförs kontroll av batterifunktion.


Abonnemang BAS
3) Utrymningstavla/larmplan – så att alla ser hur man ska utrymma och hitta hjälp.

Vi tar fram och sätter upp en utrymningstavla. Tavlan inne­håller tydlig information så att alla i byggnaden på ett säkert och enkelt sätt ska kunna utrymma vid eventuell fara.

I processen tar vi också fram ritningar för Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).


Abonnemang BAS
4) BOL NetControl / SBA online – uppfyll lagkraven med systematiskt brandskydd.

Med hjälp av vårt installationsfria webbaserade säkerhetssystem BOL NetControl kan ni arbeta aktivt med ert systematiska brandskyddsarbete (SBA) – och säkert se till att ert brandskydd alltid har högsta beredskap.

I BOL NetControl kan du skapa rutiner, skriftliga redogörelser, brandskyddspolicys, brand­skyddsregler och ansvarsfördelningar samt laddar upp dokument och ritningar – och mycket annat som underlättar ert dagliga SBA-arbete.


Abonnemang BAS
5) Allmän brandskyddsutbildning – ger kunskap att hantera brandtillbud

Utbildningen är anpassad efter Lagen om SBA, vilken alla arbets­­platser bör följa.
Max 16 deltagare per kurstillfälle.

KURSINNEHÅLL: (Max 16 deltagare per kurstillfälle)
• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp.
• Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas.
• Risker – Vad och vilka hotas vid en brand.
• Skador och skadeverkan.
• Utrymningsvägar.
• Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?
• Praktiska övningar.


Abonnemang BAS
6) L-ABC och Hjärt-/Lungräddning – kan rädda livet på en medmänniska

Utbildningen ger deltagarna ökade kunskaper livräddning, första hjälpen vid olycka och/eller hjärtstopp. Inga förkunskaper behövs.
Efter utbildningen får deltagarna ett kompetenskort som bevis på genom­förd utbildning. Kortet är personligt och giltigt oavsett arbetsgivare.

KURSINNEHÅLL: (Max 12 deltagare per kurstillfälle)
• L-ABC.
• Hjärt- och lungräddning (med/utan hjärtstartare).
• Korta teoripass varvas med praktiska övningar.
• Luftvägsstopp.


Abonnemang BAS
7) SBA utbildning – för medarbetare i brandorganisation

I kursen ingår teori samt praktiska övningar för att kunna planera, dokumentera och följa upp företagets brandskyddsarbete. Vi berör lagliga och moraliska regler, brandteori, riskanalyser och annat som ligger till grund för att skydda både människor och verksamhet.

I SBA-UTBILDNINGEN INGÅR:
• Teori och praktiska övningar enligt ovan (En utbildning á 8 timmar för 1–3 personer/år).Alla verksamheter är unika. Kanske vill du bara abonnera på några separata paket, eller kombinera BAS med PLUS? Du kan läsa mer om PLUS här – eller kontakta oss så tar vi fram en lösning för just din verksamhet.

Abonnemang BAS

Kontakta oss för upplägg och prisinformation

KONTAKT