BOL NetControl och SBA

BOL NetControl och SBA
.

BOL NetControl hanterar ditt SBA online, och lite till…

BOL NetControl är ett digitalt ledningssystem som främst utvecklades för att förenkla, effektivisera och ge brandskyddsansvariga full kontroll på sitt systematiska brandskyddsarbetet, så kallat webbaserat SBA arbete.

Utöver till arbete med SBA, kan systemet också användas för andra områden som behöver kontrolleras – för här är alla underlag samlade, du har full kontroll och effektiviserar ditt arbete online.

Välj själv hur du anpassar intervaller för dina kontrollscheman. Systemet påminner dig sedan via mejl om när och vad som behöver göras – dvs. när det är dags för egenkontroll, vilken dag som du ska gå dina kontrollrundor.  Om du inte utför kontrollen och datumet skulle passera blir du påmind igen, och igen – varje dag tills kontrollen är utförd.  Allt för att du inte ska glömma! Dessutom sparas även all dokumentation kring regler, rutiner och kontrollfunktioner online.

Du kan också ladda upp ritningar och bilder i BOL NetControl  så att du kan se visuella beskrivningar av dina kontrollpunkter både före, under och efter kontrollen.


BOL NetControl och SBA
Enkelt och tydligt i smartphone, surfplatta och webbläsare

Du kan arbeta lika bra med BOL NetControl på din dator som på din surfplatta eller smartphone. Du ser tydlig information om dina kontrollpunkter, ritningar och andra brandskyddsåtgärder – allt ifrån brandskyddsregler, till dokumentation och policy. Ta en bild på en ev. brist, ladda upp – knyt dem direkt till önskad kontrollpunkt och mejla iväg din arbetsorder till ansvarig i din organisation direkt från din enhet.


Funktioner som visar mer information, checklista och ansvarsfördelning

I BOL NetControl finns det funktioner för att skapa klickbara kontrollpunkter som visar mer information samt möjlighet att pla­nera och dokumentera utbildningar, skapa checklista och utföra incident­rapportering och annat. Du kan också skapa in­loggningsmöjligheter med olika behörighetsnivå och ansvarsfördelning, samt att du kan sköta hela anläggningar med separata enheter. Allt sparas förstås tillgängligt online!


Uppfyll Arbetsmiljöverkets krav

BOL NetControl är ett mycket användarvänligt tekniskt webbstyrt SBA-hjälpmedel för er brandskyddskontrollant. Det blir en enkel match att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav med full kontroll på SBA-arbetet online.


Vi tar en titt i systemet – ett knapptryck till rätt schema

BOL NetControl och SBA
Kontrollera först och kvittera sedan. Med ett enkelt knapptryck kan ni bekräfta kontrollpunkten med OK om allt är bra, eller med Brist om en kontrollpunkt skulle behöva åtgärdas. Du skriver enkelt i vad bristen består av och när den ska åtgärdas. Alla kontrollpunkter sparas och dokumenteras i BOL NetControl så att både brandskydds­ansvarig och brandskyddskontrollant enkelt kan ta del av informationen vid exempelvis en tillsyn från kommunen.

BOL NetControl och SBA

JAG VILL VETA MER


BOL NetControl och SBA

Med BOL NetControl kan du bland annat:

• få tillgång till regler och lagar,
• göra egenkontroller via dator,smartphone och läsplatta,
• hantera kontrollritningar med klickbara kontrollpunkter,
• skapa fler inloggningsmöjligheter med olika behörighetsnivå,
• hantera påminnelsefunktion för egenkontroller via e-post,
• läsa metodanvisning,
• planera och dokumentera utbildningar, årliga kontroller, egenkontroller,
• lägga upp och välja egna kontrollpunkter,
• utföra incidentrapportering,
• ladda upp foton och ritningar, – och mycket mer.

BOL NetControl och SBA

Kan du lagen om SBA?

Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ligger hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det regleras enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Vi vet vad som gäller för denna lag. Kontakta oss för informa­tion om hur vi kan hjälpa er att följa lagen och skapa en egen väl fungerande brandskydds­organisation!

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Allmäna råd och kommentarer om SBAVisste du att BOL NetControl även kan användas till att lägga upp övriga kontrollrundor som du behöver göra utöver ordinarie kontroll av brandskyddsarbetet. Ledningssystemet kan till exempel också användas till ventilations­kontroll, vitvarukontroll, sängkontroll samt till kontroll av gradantal eller kontorsmöbler – bara för att nämna några exempel.


Gå direkt till inloggningssidan

LOGGA IN I BOL NetControl