Om BOL

Om BOL

.

Lång erfarenhet och nytänkande

BOL Säkerhet AB har som affärsidé att erbjuda kunder en planerad säkerhet över tid.

För detta krävs ett nytänkande – som att hjälpa kunden med riskinventering av befintlig säkerhetsnivå i sin verksamhet i dag, samt att planera kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga onödiga tillbud i verksamhetens drift. BOL Säkerhet ska kunna vara en helhetsleverantör av tekniska produkter, brandredskap och utbildningar. Vi har egen personal och mer än 30 års erfarenhet från branschen att leverera inom våra tre starka kompetensområden till kunder i mellansverige.


Tre starka kompetensområden

Våra trygghetserbjudanden är framtagna för dig med höga krav på både ditt företags och din personals säkerhet. Därför har vi sorterat in innehållet i tre starka kompetensområden; Säkerhet, Brand och Utbildning.

LÄS OM VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN