KOMPETENSOMRÅDEN

KOMPETENSOMRÅDEN

.

Planera din säkerhet över tid

För inte så länge sedan talade man enbart om larm när man talade om säkerhet. Idag vet vi att säkerhet är så mycket mer. Därför har vi delat upp innehållet på tre starka kompetensområden; säkerhet, brand och utbildning.

Naturligtvis handlar säkerhet om larm, lås och bom som på den gamla goda tiden – men inte bara. Säkerhet handlar även om att veta vilka åtgärder som personalen ska vidta vid ett plötsligt utlöst brandlarm, likväl som om vad du själv gör om en kund eller kollega får ett plötsligt hjärtstopp.

Vi på BOL Säkerhet erbjuder mer än bara en funktions­lösning – som ett statiskt larm vid dörren eller en brandsläckare på väggen. Vi erbjuder ett komplett säkerhetstänk som föregås av en grundläggande riskanalys med behovsinventering. Med hjälp av våra lösningar kan du rädda liv och egendom både innan, under och efter ett tillbud.Tre starka kompetensområden

Våra trygghetserbjudanden är framtagna för dig med höga krav på både ditt företags och din personals säkerhet. Därför har vi sorterat in innehållet i tre starka kompetensområden; Säkerhet, Brand och Utbildning.

Genom att göra en grundläggande riskanalys med behovsinventering av både brandskydd och teknisk säkerhet kan vi tillsammans åtgärds­bestämma insatserna för ett komplett hel­hetsskydd och utbildning.

LÄS OM RISKANALYS