RISKANALYS

RISKANALYS

Gör en riskanalys med behovsinventering

För att få grepp om företagets nuvarande säker­hets­­sit­u­­a­­­tion är det viktigt att göra en grundlig riskanalys med behovsinventering och åtgärds­bestämning. En riskanalys är en bra grund till att kunna gå vidare och stärka företagets helhetsskydd. I vår riskinventering för brandskydd ingår en komplett översyn av helhetsskyddet. Vi tittar på utrustning, utrymning, brandtätning och detektorer – men inte minst på behovet av brandutbildning med brandsläckare, utrymningsplaner och egenkontroller.


HUR GÅR DET TILL?

VI BÖRJAR MED BEHOVSINVENTERING

Det viktigaste med en riskanalys är att kunna bedöma sannolikheter för olika oönskade händelser och dess eventuella konsekvenser. Tillsammans går vi igenom vilka förebyggande åtgärder som behövs. Vi gör en så kallad behovsinventering. Här ser vi vilka förebyggande åtgärder som kan utföras enkelt och direkt. Vi gör en full säkerhetsanalys s.k riskmanagement med riskutredning, kontroll- och åtgärdsplan.

VAD FINNS DET FÖR RISKBILD?

Efter genomförd behovsinventering så ser man företagets hela riskbild och kan göra en riskvärdering. Då får vi också en preliminär bild av vilka kostnader för person- egendoms- och förmögenhetsskador som kan uppstå vid en olycka. Det går förstås aldrig att förutse allt, men ser man över hela sin säkerhetssituation så kan man göra en analys med åtgärdsbestämning – vilket förhoppningsvis kan förhindra att en del egendoms- och personskador uppstår när olyckan är framme.

När vi utför en heltäckande riskinventering går vi igenom drygt 150 olika punkter i företagets totala säkerhet. Detta utgör ett gediget beslutsunderlag för eventuella investeringar eller förändringar. På så sätt bygger du en ovärderligt viktig grund för brand- och säkerhetsskydd i ditt företag.


Jag behöver göra en riskanalys – kontakta mig!

TILL KONTAKT