Passersystem och kodlås

Passersystem och kodlås

Ett passersystem förhindrar att oberoende personer kommer in i din fastighet och minskar därför risken för inbrott och skadegörelse – vilket ger ökad trygghet för de boende. Det finns ett flertal flexibla passersystem och kodlås på marknaden och några leverantörer till dessa som bör nämnas är Axema, RCO och Vanderbilt med sina väl beprövade lås och passersystem.


Till Passersystem VAKA behövs inga nycklar!

VAKA,  från tillverkaren Axema, tillhör en ny generation med smarta passersystem avsedda för såväl företag och förvaltningar likväl som för flerbostadsfastigheter. Istället för nycklar väljer du att öppna med kod, beröringsfri bricka eller med både passerbricka och kod. Alla läsare med knappsats är IP-baserade och kan dessutom fås med integrerad porttelefon.

.

LÄS MER OM VAKA I KATALOGEN

Passersystem och kodlås


Passersystem och kodlås

Trådlösa elektroniska passersystem

På objekt med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med offline-system slipper man all kabeldragning, vilket innebär en väldigt kostnadseffektiv och smidig möjlighet att inkludera alla dörrar i sitt passersystem.

I ett offline-system är det korten eller taggarna som överför behörigheter till offline-läsarna. Från offline-läsarna överförs  händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. På korten/taggarna lagras information om vilka dörrar användaren har passerat. Läsaren kan lagra passerbehörighet, händelseloggar och batterivarningar.

.


Kodlås och kodhandtag

Vanliga kodlås och kodhandtag är bra till platser där många olika personer ska passera, men då man inte har möjlighet att dela ut passerkort eller taggar. Som exempel kan nämnas dörrar till förråds-, omklädnads-, konferens- eller personalrum. Vi presenterar ett par olika alternativ av kodlås och kodhandtag i vår katalog. Läs gärna mer om dem där, eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

.

LÄS MER OM KODLÅS!

Passersystem och kodlås

Kontakta oss så berättar vi mer om passersystem och kodlås!

KONTAKTA MIG