Skåpguide

Skåpguide för säkerhetsskåp

Oavsett om ni har behov av att förvara stora pengabelopp, konfidentiella handlingar, mediciner, nycklar eller annat – så har vi lösningen för ett säkert förvaringsbehov.

Vi erbjuder säkerhetsskåp med allt från små enkla nyckelskåp till stöld- och brandklassade arkiv- och värdeskåp. Vänd er med förtroende till oss, så säkrar vi er förvaring.


DOKUMENTSKÅP

Dokumentskåp

Brandklassat skåp utan stöldskyddsklassning

Brandklassat för att klara pappersdokument. Finns i brandklasserna P60, P90 och P120 min. Vertikalskåp och lateralskåp är dokumentskåp. OBS Datamedia bör ej förvaras i dokumentskåp utan datamediainsats.


DATAMEDIASKÅP

Datamediaskåp

Brandklassning
som klarar datamedia

Liknande skåp som dokumentskåp fast med en brandklassning som även klarar datamedia. Finns i en äldre brandklass D60, D120 min, samt den nyare europeiska brandklassningen
SS EN1047-1, 60DIS och 120DIS.


SÄKERHETSSKÅP / VAPENSKÅP

Säkerhetsskåp Vapenskåp

Godkänt för kontantförvaring

Stöldskyddat skåp, enligt SS 3492, utan brandklassning. (Lämplig för förvaring av vapen, cigaretter, nycklar, mediciner mm.) När polisen kräver ett klassat skåp enl SS 3492 för vapenförvaring, så är det ett säkerhetsskåp man ska köpa. Försäkringsbolagen godkänner i regel en kontantförvaring på 1 basbelopp i ett sådant här skåp.


VÄRDESKÅP

värdeskåp

Förvarar större värden

Värdeskåp väljes för förvaring av större summor kontanter, guld och ädla metaller, huvudnycklar mm. Skåpen har stöldskyddsklassning enligt SS 3150/INSTA 610 eller enligt den nya Europanormen SS EN 1143-1. Skåpen kan även ha en brandklassning enligt dokumentskåp.


DEPONERINGSSKÅP

Deponeringsskåp Redovisningsskåp

Även kallat Redovisningsskåp

Ett skåp för deponering av kontanter, nycklar mm. Skåpen är i vissa fall klassade enligt Värdeskåpsnormen SS EN1143-2. Vårt skåp DS 44E är oklassat men har en medföljande innehållsförsäkring där premien är betald första året.


DEPONERINGSBOX

Deponeringsbox Rånskyddsbox

Även kallad Rånskyddsbox

Även kallad rånskyddsbox. En låsbar deponeringsbox som placeras under kassan i butiker för att få undan större sedlar från kassalådan. Finns med enbart nyckel samt elkodlås och tidsfördröjning.


STÖLDSKYDDSSKÅP

stöldskyddsskåp brandklassat inbrottstestat

Brandklassat och inbrottstestat

Inbrottstestat skåp inom testnormen SS 3492, men med lägre klassning än säkerhetsskåp. Förekommer i många fall med brandklassning enligt dokumentskåp. I vissa fall medföljer det en innehållsförsäkring där premien är betald första året.


Jag vill ha mer information

KONTAKTA MIG!