Allmän brandutbildning

Allmän brandutbildning

Detta är en teoretisk utbildning för att förstå vikten av att ha ett grundläggande brandskydd

Utbildningen syftar till kompetens att förebygga brand.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas • Risker: vad och vilka hotas vid en brand • Skador och skadeverkan • Utrymningsvägar • Val av släckredskap – vilka släckmedel finns?

SE DATUM OCH BOKA

Allmän brandutbildning

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA