Heta arbeten

Heta arbeten

Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skär­ande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell – samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokal­ansvariga samt till entreprenörer som utför Heta arbeten i sin yrkesroll så som hantverkare, vaktmästare med flera. Detta är en utbildning som består av en teoretisk del med lektioner samt en praktisk demonstration av brandredskap med släckövning. Utbildningen är utformad enligt Brandskyddsföreningen i Sveriges föreskrifter för Heta arbeten. Efter genomförd utbildning och godkännande av Brandskyddsföreningen utfärdas Certifikat Heta arbeten. Certifikatet ger behörighet till att ansvara för, bevaka samt utföra Heta arbeten.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten” • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer • Brand- och skadeförebyggande åtgärder • Lagar och föreskrifter • Ansvars­frågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal • Den egna utrustningen och hur den används samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.

SE DATUM OCH BOKA


Heta arbeten

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA