Hjärt- och lungräddning, L-ABC och HLR

Hjärt- och lungräddning, L-ABC och HLR

En grundläggande utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning) som är anpassad efter Lagen om skydd mot olyckor. Korta teoripass varvas med praktiska övningar i L-ABC och HLR.

Lär dig att agera snabbt och rädda liv. Kursen ger de grundläggande kunskaperna inom L-ABC (andning, blödning, chock). Efter utbildningen har personalen större självförtroende till att agera och kan genomföra rätt insatser i väntan på att sjukvårdspersonal anländer.

Kursen ger de grundläggande kunskaperna inom L-ABC (andning, blödning, chock). Korta teoripass varvas med praktiska övningar. Efter utbildningen får deltagarna ett kompetens­kort som även gäller för andra eventuella arbetsgivare.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Lägeskontroll-ABC • Hjärt- och lungräddning • Luftvägsstopp • Information om hjärtstartare.


Vi följer de senaste internationella riktlinjerna, översatta till svenska av Svenska Kardiologföreningen och av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.

SE DATUM OCH BOKA


Hjärt- och lungräddning, L-ABC och HLR

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA