Rädda liv med hjärtstartare, D-HLR

Rädda liv med hjärtstartare, D-HLR

Lär dig att använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.

Detta är en grundläggande utbildning där vi bland annat igenom vikten av tidig defibrillering. Vi rekommenderar ett maxantal av cirka fyra till sex personer för mesta möjliga praktiktid. Förkunskaper i godkänd HLR teknik krävs.
Examinering med kompetenskort.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• HLR test (OBS! Krav på godkänd HLR teknik) • Vikten av tidig defibrillering • Larmrutiner • Fysiologi vid hjärtstopp • Apparat­genomgång • Använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt • Situationsanpassad träning • Handlingsplanen • Säkerhetsaspekter • Examinering med kompetenskort.


Av de ca 10 000 personer som årligen får hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige överlever endast 500 personer. Om en person som får plötsligt hjärtstopp i stället får hjälp inom tre minuter med defibrillator ökar chansen att överleva med cirka 70%.

SE DATUM OCH BOKA


Rädda liv med hjärtstartare, D-HLR

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA