Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-teori

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-teori

Kursen vänder sig till dig som är involverad i företagets brandskydd och risk­hantering – eller ansvarar för inköp av brandskydd.

Du får lära dig om lagar, myndighetskrav och riskidentifiering. Vi går också igenom ekonomiska och pra­kt­iska konsekvenser av brand samt hur företagets ansvar ser ut och vilket ditt ansvar som brand­skyddsansvarig är.

Du som går utbildningen bör ha en grundläggande brand­­skyddsutbildning och är troligtvis ansvarig för företagets brand­skydd, chef eller ansvarar för inköp av brandskydd.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Organisationen i företaget • Risk managements grunder • Riskhanteringens grunder • Riskanalys i praktiken • SBA – internt brandskyddsarbete och systematiskt brandskyddsarbete • Skadeförebyggande skydd • Skadebegränsade skydd • Brandteori – uppkomst, spridning och skeende • Vad och vilka hotas av en brand • Skador – skade­verkan • Utrymningsvägar • Lagar och föreskrifter • Kommunens brandförsvar • Val av släckmedel – vilka släckmedel finns.

SE DATUM OCH BOKA

.
.
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA-teori

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA