Utrymningsledare

Utrymningsledare

Kursen vänder sig till företagets brandskyddsansvariga samt till andra anställda som ansvarar för utrymning.

Kursen behandlar bland annat utrymningsorganisation, utrymnings­ledarens roll, lagar och myndighetskrav. Kursen ger också en anvisning om skeenden och beteenden vid brand och utrymning. Kursens deltagare förväntas erhållit grundläggande teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning innan deltagande på denna kurs.
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt kunna bidra till en hög utrymningssäkerhet på företaget. Kursdeltagarna ska också kunna hantera situationen på återsamlingsplatsen samt kunna lämna en relevant rapport till räddningstjänsten.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Systematiskt brandskyddsarbete, SBA • Ansvar • Brandförlopp • Utrymningens organisation • Utrymningens genomförande • Räddningstjänstens ankomst.

Vid kursanpassad utbildning kan praktisk släckövning ingå.

SE DATUM OCH BOKA


Utrymningsledare

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA