Vi erbjuder våra kunder en planerad säkerhet över tid, med möjlighet till att beställa allt från enskilda produkter för larm och lås – till kompletta säkerhetslösningar med kameraövervakning. Vi har flexibla abonnemang och utbildningar samt hjälper till med riskanalyser och behovs­inventering för ett komplett säkerhetstänk. Använder du dessutom BOLnetControl, vårt egna digitala SBA-verktyg, kan du också underlätta det systematiskta brandskyddsarbetet.

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

SÄKERHET

Inom säkerhet erbjuder vi olika typer av larm, väktare, kameraövervakning, passersystem, detektorer, säkerhetsskåp, räddningsstegar, hjärtstartare m.m.

Här finns också produkter inom person­säkerhet; förstahjälpentavlor, ögonskölj, akutväskor och symbolskyltar.

SE PRODUKTER

BRAND

Inom brand erbjuder vi förebyggande brandskyddsutrustning så som olika detektorer, brandsläckare, utrymnings­planer, SBA-verktyg, LED-ljus, hänvisningsskyltar etc.

Vi arbetar också med brandtätning, gör riskanalyser med behovsinventering och åtgärdsbestämning för brandskydd.

SE PRODUKTER

UTBILDNING

Vi erbjuder certifierade utbildningar inom områdena Allmän brandutbildning, SBA, Heata arbeten m.fl. – men även larm­utbildningar samt utbildningar inom personsäkerhet så som hjärt- och lungräddningsutbildningar, Barn-HLR, samt D-HLR (utbildning i användande av hjärtstartare) .

ALLA UTBILDNINGAR

BOL Säkerhet är medlem i Säkerhetsbranschen,

för ett säkrare och tryggare Sverige.

BOL Säkerhet är medlem i SVEBRA,

branschorganisationen för företag som jobbar för bättre brandsäkerhet.

VÅRA ABONNEMANG

ABONNERA PÅ TRYGGHET

Vårt basabonnemang är speciellt framtaget för dig med höga krav på trygghet och säkerhet för både företaget och dina anställda. Abonnemang BAS innehåller sju säkra kort för trygghet – med bland annat riskanalys, årlig service av brandredskap, utbildning och BOL NetControl. Varje kort är en del av ett komplett säkerhetstänk – för verksamheten, för dig och för din personal.

ABONNEMANG BAS

KOMBINERA BAS MED PLUS

När du kompletterar Abonnemang BAS med någon ytter­ligare tjänst eller produkt aktiveras Abonnemang PLUS. PLUS kan till exempel vara en tilläggstjänst i form av larm kopplat till väktare, likväl som ett tillägg av skumsläckare eller brandfilt.

LÄS MER OM PLUS

VÅRA UTBILDNINGAR

KOMPLETT SÄKERHETSTÄNK MED SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR

Genom att utbilda er personal skapar ni möjligheter att rädda både liv och egendom i ett skarpt läge.
Att utbilda sig handlar om att kunna begränsa riskerna, om att ha kunskap och kompetens att förebygga, men även att kunna agera vid ett tillbud; att kunna hjälpa till vid en eventuell brand, eller att våga agera om någon får ett plötsligt hjärtstopp. BOL Säkerhet erbjuder fler olika typer av utbildningar för ett komplett säkerhetstänk.

SE UTBILDNINGAR

VI KAN SÄKERHET, BRAND OCH UTBILDNING

Vi kan hjälpa er med det mesta inom service, underhåll och samordning till att se över era befintliga brandredskap och dektektorer, upprätta utrymningsplaner och hjälpa till med verktyg för egenkontroller.

Kontakta oss så hjälper vi er gärna att göra en komplett riskanalys som lägger grunden till att gå vidare med det fullstädiga säkerhetsarbetet.

Riskanalys med behovsinventering och åtgärds­bestämning av helhetsskyddet för ert mekaniska skydd, ert brandskydd, branddokumentation och besiktning.

Teknisk säkerhet som omfattar alltifrån larm- och övervakningssystem med larmöverföring via IP/GPRS – till detektorer, trygghetslarm, säkerhetsskåp, räddningsstegar och hjärtstartare. Vi utför också kontroll och besiktning samt förmedlar direkt­kontakt med larmcentral och väktare.

Personsäkerhet som omfattar sår- och sjukvårdsutrustning för olika tillbud samt andningsmasker.

Förebyggande brandutrustning så som detektorer, brandlarm, brandsläckare, brandfiltar och utrymningsplaner – samt LED-ljus, hänvisningsskyltar och SBA-arbete.

Utbildning i L-ABC & HLR, D-HLR, Anläggnings­­skötare larm, Sjukvård, Allmän brandskyddsutbildning, Allmän brandutbildning, Anläggningsskötare brandlarm, SBA-teori, Heta arbeten med mera. (Se avsnitt utbildning för mer information.)

Samordning, Service och underhåll av brand- och säkerhets­utrustning.

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER

SÄKERHET

BRAND

UTBILDNING