BOLnetControl effektiviserar SBA-arbetet

Glöm papper och pärmar – de är ett minne blott när du väl har börjat använda BOLnetControl. I BOLnetControl, ditt SBA-verktyg online, administrerar och underhåller du ert systematiska brandskyddsarbete som vanligt, men här är alla underlag samlade; du har full kontroll och effektiviserar ditt SBA-arbete online.

Med BOLnetControl kan du:

  • få tillgång till regler och lagar,
  • göra egenkontroller via dator, smartphone och läsplatta,
  • hantera kontrollritningar med klickbara kontrollpunkter,
  • skapa fler inloggningsmöjligheter med olika behörighetsnivå,
  • hantera påminnelsefunktion för egenkontroller via e-post,
  • läsa metodanvisning,
  • planera och dokumentera utbildningar, årliga kontroller, och egenkontroller,
  • lägga upp och välja egna kontrollpunkter,
  • utföra incidentrapportering,
  • ladda upp foton och ritningar, – och mycket mer.
GÖR EN FÖRFRÅGAN

Ladda gärna ned vår broschyr om BOLnetControl!

ENKELT OCH TYDLIGT I SMARTPHONE

Du kan arbeta lika bra med BOLnetControl på din dator som på din surfplatta eller smartphone. Du ser tydlig information om dina kontrollpunkter, ritningar och annat. Ta en bild på en eventuell brist, ladda upp – och mejla iväg din arbetsorder direkt till ansvarig.

Jag vill veta mer om fördelarna med BOLnetControl och hur jag kan effektivisera mitt branskyddsarbete.

ETT KOMPLETT SÄKERHETSTÄNK

BOL Säkerhet hjälper till att planera din säkerhet över tid. Vi erbjuder våra kunder allt från enstaka produkter till kompletta säkerhetslösningar. Vi har flexibla abonnemang och utbildningar samt hjälper till med riskanalyser med behovsinventering för ett komplett säkerhetstänk. Adderar vi BOLnetControl, vårt egna digitala SBA-verktyg som underlättar det systematiskta brandskyddsarbetet – så kan vi ärligt kalla oss en helhetsleverantör. Läs gärna mer om våra tre stora kompetensområden; Säkerhet, brand och utbildning.

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

SÄKERHET

Inom säkerhet erbjuder vi olika typer av larm, väktare, kameraövervakning, passersystem, detektorer, säkerhetsskåp, räddningsstegar, hjärtstartare m.m.

Här finns också produkter inom person­säkerhet; förstahjälpentavlor, ögonskölj, akutväskor och symbolskyltar.

SE PRODUKTER

BRAND

Inom brand erbjuder vi förebyggande brandskyddsutrustning så som olika detektorer, brandsläckare, utrymnings­planer, SBA-verktyg, LED-ljus, hänvisningsskyltar etc.

Vi arbetar också med brandtätning, gör riskanalyser med behovsinventering och åtgärdsbestämning för brandskydd.

SE PRODUKTER

UTBILDNING

Vi erbjuder certifierade utbildningar inom områdena Allmän brandutbildning, SBA, Heata arbeten m.fl. – men även larm­utbildningar samt utbildningar inom personsäkerhet så som hjärt- och lungräddningsutbildningar, Barn-HLR, samt D-HLR (utbildning i användande av hjärtstartare) .

ALLA UTBILDNINGAR