Allmän brandskyddsutbildning

Allmän brandskyddsutbildning

Med praktiskt handhavande av brandredskap och filt.

Utbildningen är anpassad efter Lagen om SBA (Systematiskt brandskyddsarbete), vilken ska tillämpas fullt ut på alla arbetsplatser – samt efter Lagen om skydd mot olyckor.
Utbildningens längd är beroende på antal deltagare. Lämpligt antal deltagare är 12 – 15 personer. Inga förkunskaper krävs. Intyg om genomgången utbildning lämnas till arbetsgivare.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Brandteori – uppkomst, spridning och brandförlopp • Förstå brandlarm och vilka åtgärder som måste vidtas • Risker – vad och vilka hotas vid en brand • Skador och skadeverkan • Utrymningsvägar • Val av släck­redskap – vilka släckmedel finns? • Praktiskt handhavande av brandredskap och filt.

SE DATUM OCH BOKA

Allmän brandskyddsutbildning

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA