Anläggningsskötare brandlarm

Anläggningsskötare, brandlarm

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig anläggningsskötare.

En viktig kurs för dig som handhar företagets brandlarmsanläggning och bland annat ansvarar för de anställdas säkerhet.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Brandteori – brandorsaker, brandförlopp, brandspridning • Förebyggande brandskydd – trygg utrymning • Hindra brandspridning, underlätta släckning • Lagen om skydd mot olyckor, myndigheters och försäkringsbolagens krav • Företagets ansvar – Hur organiseras brandskyddet i företaget? • Systemuppbyggnad – detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring • Alternativa skydd, tekniska byten, systemanpassning till risker • Lönsamhet genom tidig upptäckt • Räddningstjänstens organisation – larmning, insatstid • Larmlagring och larmorganisation • Anläggningsskötarens roll – ansvar och befogenheter • Skötsel och underhåll • Praktisk drift av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter • Onödiga larm.

SE DATUM OCH BOKA


Anläggningsskötare brandlarm

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA