Utrymningsövning

Utrymningsövning

Övningen vänder sig till företag som vill kontrollera och verifiera sina rutiner för utrymning vid brand eller annan fara.

Övningen inleds med en genomgång där vi går igenom en kommande utrymning och brandrutiner så som larmgivning, återsamlingsplats och kontroll av våningsplan. Därefter återgår deltagarna till sina normala arbets­platser och övningen påbörjas genom larmgivning sker på ordinarie vis baserat på en fiktiv brand. Deltagarna är med fördel brandskyddsansvariga och utrymnings­ledare samt övrig personal som erhållit grundläggande teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning.


UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:

• Efter avslutad övning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. • Kursen hålls i kundens egna lokaler.

SE DATUM OCH BOKA


Utrymningsövning

Jag vill boka utbildning

SE DATUM OCH BOKA