OM BOL

Lång erfarenhet och nytänkande

BOL Säkerhet AB har som affärsidé att erbjuda kunder en planerad säkerhet över tid. För detta krävs ett nytänkande – som att hjälpa kunden med riskinventering av befintlig säkerhetsnivå i sin verksamhet i dag, samt att planera kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga onödiga tillbud i verksamhetens drift.

BOL Säkerhet ska kunna vara en helhetsleverantör av tekniska produkter, brandredskap och utbildningar. BOL Säkerhet AB har egen personal och mer än 30 års erfarenhet från branschen att leverera trygghet till kunder i mellansverige.